W dniach 12-18 sierpnia 2019 roku zawodnicy naszego klubu będą uczestnikami obozu sportowego w Nowej Rudzie.

Rodzice/Opiekunowie zawodników uczestniczących w obozie proszeni są o dokonanie wpłaty pozostałej kwoty (przypominamy – całkowity koszt to 870 zł) na konto naszego klubu w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 31.07.2019r.

Końcową opłatę musimy jako klub uiścić 1 sierpnia 2019r. !!!

Dodatkowo prosimy o pobranie u trenerów lub wydrukowanie (najlepiej obustronnie) i uzupełnienie załączonych poniżej plików (Karta uczestnika oraz Regulamin).

Karta uczestnika_Józefka_Nowa Ruda

Regulamin i Warunki uczestnictwa

Oba wydruki zwracamy po uzupełnieniu (i podpisaniu) do trenerów poszczególnych roczników.

Osoby potrzebujące zaświadczenie z biura podróży LIBERO  – proszone są o przekazanie stosownej informacji trenerom.

W sprawie faktury prosimy o kontakt z naszą Panią Skarbnik (Ewelina Koszucka-Zioła; ewelina.koszucka-ziola@pksjozefka.pl; +48 698 610 024).