Dofinansowanie  z Programu KLUB

W roku 2017 nasz klub pozyskał dotację z Ministerstwa Sporu i Turystyki, w ramach programu KLUB. Dotacja wyniosła 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł) i zgodnie z założonym harmonogramem została przeznaczona na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz prowadzenia zajęć sportowych.

Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program „Klub” ma na celu wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy.
Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.

Na realizację Programu w 2017 roku przeznaczono kwotę 10 000 000zł. Program jest finansowany ze środków
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.