PKS Józefka  
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.

WIADOMOŚCI

2017-12-27

Program KLUB

Dotacja z MSiT
Nasze stowarzyszenie korzystało w tym roku z dotacji MSiT, szczgóły: tutaj