PKS Józefka  
czwartek, 20 września 2018 r.

WIADOMOŚCI

2017-12-27

Program KLUB

Dotacja z MSiT
Nasze stowarzyszenie korzystało w tym roku z dotacji MSiT, szczgóły: tutaj