Dofinansowanie  z Programu KLUB

W ramach Rządowego Programu „KLUB 2020”, PKS Józefka Chorzów, otrzymała  jednorazową dotację w wysokości 10 000 zł.

Program KLUB jest rządową inicjatywą, której celem jest bezpośrednie wsparcie finansowe małych i średnich  klubów sportowych, które działają jako stowarzyszenia co najmniej 3 lata i prowadzą zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia. Przedmiotem finansowania są elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego.