Już za chwilę część naszych młodszych zawodników wyjedzie na obóz sportowy do Lichenia.
Poniżej najważniejsze informacje związane z tym wyjazdem.
Opłata końcowa:
Pozostałą kwotę całkowitej opłaty za obóz (1450 PLN), po odliczeniu wcześniejszych wpłat i zaliczki, prosimy wpłacić przelewem na konto klubowe najpóźniej do 30 lipca z opisem “WPŁATA KOŃCOWA OBÓZ SPORTOWY + imię/nazwisko dziecka”.
Data, godzina oraz miejsce wyjazdu:
1 sierpnia 2021 (niedziela) godz. 7:30 – zbiórka,
8:00 – planowany wyjazd,
miejsce zbiórki – parking przy Kauflandzie ul. 3 Maja 185 w Chorzowie.
W załączeniu lista rzeczy do zabrania, która pomoże w sprawnym i bezproblemowym spakowaniu się przed wyjazdem, lista ta zawiera najważniejsze rzeczy, które każdy z uczestników powinien ze sobą zabrać.
Kluczowe dokumenty (do dostarczenia trenerom w dniu wyjazdu):
– wydrukowana, wypełniona i podpisana karta kwalifikacyjna obóz Licheń 2021,
– wydrukowane i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie koronawirus z datą wyjazdu tj. 1.08.2021 r.
Lekarstwa:
Jeśli dziecko przyjmuje lekarstwa należy je przekazać w woreczku trenerowi przed wejściem do autokaru.
W woreczku powinna znajdować się kartka z imieniem i nazwiskiem dziecka jak również dawkowanie poszczególnych lekarstw.
Przypominamy o absolutnym zakazie indywidualnego przyjmowania lekarstw przez dzieci. Niedozwolone jest także przetrzymywanie lekarstw w pokojach dzieci.
Organizacja wejścia do autokaru w dniu wyjazdu:
Bardzo prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, nietłoczenie się przed autokarem w dniu wyjazdu oraz stosowanie się do obecnie obowiązujących wytycznych.